Hoeveel verbetering kan men verwachten na een behandeling?

Als u voor een  pijnklacht wordt behandeld, dan kunt u tijdens de eerste behandeling of binnen 24 een verbetering van minimaal 20% verwachten, en mogelijk nog veel meer.

In sommige gevallen is er sprake van onmiddellijke verlichting, in andere gevallen kan symptomatische verlichting pas na enkele behandelingen worden gemerkt. De duur van de verlichting kan varieren van 30 minuten tot 3 dagen. Daarna zal de klacht doorgaans weer terugkeren naar de intensiteit van het vorige niveau. Aangezien de werking van acupunctuurbehandelingen in het begin gemiddeld 1 tot 3 dagen duurt tot het effect is gestabiliseerd en langer en langer van kracht blijft totdat er geen symptomen meer optreden, adviseren wij clienten vaak een reeks behandelingen van 3 tot 5 in te plannen binnen een periode van 2 weken.  
In de meeste gevallen gaan symptomen in eerste instantie "uit" en "aan". Afhankelijk van de snelheid waarmee het lichaam van de client reageert, ontstaan er langere en langere periodes waarin de symptomene "uit" zijn en kortere en minder intense periodes waarin ze "aan" staan. Dit duurt totdat de aandoening is gestabiliseerd en opgelost, op welk moment de symptomen zich niet zouden moeten herhalen. Dit komt omdat we proberen het functionele niveau van het systeem te verhogen, de doorbloeding te verbeteren, de hormoonbalans te  herstellen en de orgaanfuncties te versterken om klachten fundamenteel op te lossen en niet te maskeren.